LINH KIỆN GIÀN GIÁO

Các linh kiện giàn giáo bao gồm: phụ kiện cột chống -  phụ kiện chân kích (ống ren, con tán, đế), phụ kiện giàn giáo nêm (tai giằng, móc nêm giằng), móc mâm, chốt khóa chéo giàn giáo,…..