CỐP PHA

Cốp pha là thiết bị thi công giúp định hình bê tông theo thiết kế. Tuy cốp pha là công trình mang tính chất tạm thời nhưng quyết định độ an toàn rất cao cho công trình cốt thép