PHỤ KIỆN CỐP PHA

Phụ kiện cốp pha là những sản phẩm, linh kiện hỗ trợ việc định vị, tân chỉnh, gia cố lực,… cho cốp pha: bao gồm ty ren, tán chuồn, côn thép, chốt pin, chốt dẹp, thanh giằng, chốt A, …. nhiều hơn nữa.