THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Thiết bị xây dựng là từ dùng để gọi chung cho máy móc, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công trường xây dựng, gồm có: khóa giàn giáo, cây chống, kích tăng, mâm giàn giáo,…