Chuyên Cốp pha - Phụ Kiện Cốp pha - Thiết Bị Xây Dựng

Chuyên thiết kế và sản xuất:

  1. Cốp pha: Thép, định hình, sàn, bó vỉa, hố ga, mương nước,.....
  2. Phụ kiện cốp pha: Ty ren, tán chuồn, côn thép, chốt sâu, thanh giằng,...
  3. Linh kiện giàn giáo: Linh kiện chân kích, cây chống, bộ ống ren; phụ kiện giàn giáo nêm
  4. Thiết bị xây dựng: Kích tăng, cây chống thép, khóa giàn giáo, cùm nối ống,...
Dịch vụ
Chi tiết kỹ thuật của coppha euro form

Chi tiết kỹ thuật của coppha euro form

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Thép râu tường

Thép râu tường

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Kích tăng D38

Kích tăng D38

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Quy cách và đặc trưng kích 34

Quy cách và đặc trưng kích 34

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Ty ren là gì

Ty ren là gì

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Ty ren

Ty ren

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Cốp pha thép

Cốp pha thép

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Kích tăng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Frame tie - Thép râu câu tường

Frame tie - Thép râu câu tường

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

4 đặc điểm tối ưu của cột chống coppha nhôm

4 đặc điểm tối ưu của cột chống coppha nhôm

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem: