Chuyên Cốp pha - Phụ Kiện Cốp pha - Thiết Bị Xây Dựng

Chuyên thiết kế và sản xuất:

  1. Cốp pha: Thép, định hình, sàn, bó vỉa, hố ga, mương nước,.....
  2. Phụ kiện cốp pha: Ty ren, tán chuồn, côn thép, chốt sâu, thanh giằng,...
  3. Linh kiện giàn giáo: Linh kiện chân kích, cây chống, bộ ống ren; phụ kiện giàn giáo nêm
  4. Thiết bị xây dựng: Kích tăng, cây chống thép, khóa giàn giáo, cùm nối ống,...
Dịch vụ
Cây chống cốp pha nhôm

Cây chống cốp pha nhôm

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

3 đặc tính của hệ thống cốp pha thép

3 đặc tính của hệ thống cốp pha thép

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

3 đặc điểm nhận dạng của ty ren 12 kém chất lượng

3 đặc điểm nhận dạng của ty ren 12 kém chất lượng

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Yêu cầu khắt khe của ty ren 12

Yêu cầu khắt khe của ty ren 12

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Đặc trưng của hệ thống cốp pha thép

Đặc trưng của hệ thống cốp pha thép

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Ty ren 12

Ty ren 12

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Bộ ống ren cây chống cốp pha nhôm

Bộ ống ren cây chống cốp pha nhôm

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Chất lượng và đặc điểm cốt pha thép

Chất lượng và đặc điểm cốt pha thép

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

6 tính chất cơ bản của cốp pha thép (coppha thép)

6 tính chất cơ bản của cốp pha thép (coppha thép)

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

5 căn cứ kiểm tra sản phẩm ty ren 17 đạt chất lượng

5 căn cứ kiểm tra sản phẩm ty ren 17 đạt chất lượng

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem: