Chuyên Cốp pha - Phụ Kiện Cốp pha - Thiết Bị Xây Dựng

Chuyên thiết kế và sản xuất:

  1. Cốp pha: Thép, định hình, sàn, bó vỉa, hố ga, mương nước,.....
  2. Phụ kiện cốp pha: Ty ren, tán chuồn, côn thép, chốt sâu, thanh giằng,...
  3. Linh kiện giàn giáo: Linh kiện chân kích, cây chống, bộ ống ren; phụ kiện giàn giáo nêm
  4. Thiết bị xây dựng: Kích tăng, cây chống thép, khóa giàn giáo, cùm nối ống,...
Dịch vụ
Thanh ty ren 17

Thanh ty ren 17

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Ty ren 17

Ty ren 17

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

2 loại coppha bó vỉa phổ biến

2 loại coppha bó vỉa phổ biến

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

Ty ren tán chuồn

Ty ren tán chuồn

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

3 loại đai ốc chuồn coppha

3 loại đai ốc chuồn coppha

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem:

4 tính năng của cây chống xiên

4 tính năng của cây chống xiên

Đăng lúc: 01-01-1970 07:00:00 AM - Đã xem: