Sản phẩm

Công ty Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt là nơi sản xuất về các sản phẩm phục vụ cho giàn giáo tại công trường xây dựng. Các sản phẩm của chúng tôi gồm có: ty ren, tán chuồn, côn chống thấm, tai giằng và móc nêm giằng giàn giáo nêm, chốt tròn, chốt dẹp, khóa kẹp ty xuyên; kích tăng, cột chống; cốp pha cột, cốp pha định hình, coppha lam chữ Z,..