Bảng tra mũi khoan và taro

Bảng tra mũi khoan và taro để ta biết dùng taro ren M bao nhiêu cần dùng cần dùng mũi khoan bao nhiêu mm là rất quan trọng. Đường kính mũi taro trong khoảng Dmin-Dmax được lấy kính thước trung bình. Tuy nhiên chúng ta có thể điều chình tăng giảm tùy từng vật liệu khi taro.

Bảng tra mũi khoan và taro
Bảng tra mũi khoan và taro

Mục nhập này đã được đăng trong Cơ Khí. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *