Cách đo thước kẹp

Cách đo thước kẹp như thế nào? Đầu tiên ta tìm hiểu về thước kẹp. Dùng để đo các kích thước ngoài như chiều dài, chiều rộng, đường kính trụ ngoài…các kích thước trong như đường kính lỗ, chiều rộng rãng… Và chiều sâu

Tùy vào khả năng đạt được độ chính xác của thước, người ta chia thước cặp thành các loại 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500

Cấu tạo

Thước kẹp cơ khí gồm 2 phần chính sau:

 • Thân thước chính: mang mỏ đo cố định và trên thân có thanh chia độ milimet.
 • Khung trượt: mang mỏ do di động và trên thân có thanh chia phụ, được gọi là phần du xích của thước. Công dụng của phần này dùng để làm tăng độ chính xác của thước.
 • Ngoài ra còn có các bộ phận phụ như vít hãm, thanh đo độ sâu…

Cách đọc kết quả

Để đọc trị số một cách chính xác thì hướng quan sát để đọc trị số phải vuông góc với dụng cụ đo

kích thước đo được xác định tùy thuộc vào vị trí số “0” của du xích nằm ngay vạch hay sau vạch nào trên thang chia thước chính, vị trí đó là “phần nguyên” của thước. Tiếp theo xem vạch thứ mấy trên du xích trùng với vạch bất kỳ trên thước chính, lấy số thứ tự vạch đó nhân giá trị thước (hay độ chính xác của thước) sẽ là giá “phần lẻ” của thước. Cộng hay giá trị này sẽ được sẽ được giá trị của kích thước đó.

Giá trị của thước (hay độ chính xác của thước) có thể xác định bằng cách lấy khoảng cách hai vạch trên thước chính (thường là 1mm) đêm chia cho tổng số vạch trên du xích.

 

Công thức: X=a+(b.n)

Trong đó:

X là kích thước cần đo

a là kích thước nguyên (đọc trên thân thước chính)

b là số vạch tính từ 0 trên du xích đến vạch trùng (1 vạch du xích trùng 1 vạch thân trước)

n là độ vi sai thước

Số đo nguyên

 

 

 • Vạch “0” du xích trùng với một vạch trên thước chính (vạch 37).
 • Vạch cuối cùng của du xích trùng với một vạch bất kỳ trên thước chính.

Giá trị đo được = 37 mm

Số đo lẻ ( thập phân)

Giá trị đo được gồm 2 phần: phần nguyên và phần lẻ

 • Giá trị phầ nguyên được xác định bên trái vạch “0” của du xích (vạch 37).
 • Giá trị phần lẻ được xác định bởi vạch của du xích trùng với vạch bất kỳ trên thước chính. Lấy số thứ tự của nó nhân với giá trị của thước ta được phần lẻ.

Giá trị phần lẻ = 23 x 0.02 = 0,46 mm

Giá trị đo được = 37 + 0,46 = 37,46 mm

Cách đo thước kẹp

Kiểm tra thước trước khi đo:

 • Thước đo chính xác khi 2 mỏ đo tiếp xúc khít nhau đồng thời vạch “0” của du xích trùng với vạch “0” của thang đo chính.
 • Nếu trong trường hợp 2 vạch này không trùng nhau ta nói thước không chính xác. Như vậy nếu dùng thước này thì kích thước chi tiết sẽ như thế nào? Khi đó:

Kích thước chi tiết = kích thước đo được ± khoảng sai lệnh.

 • Khoảng sai lệnh được xác định bằng cách ta đo một chi tiết có kích thước chính xác hoặc một chi tiết được đo với thước có độ chính xác. Ta đem so sách với thước cần xác định độ chính xác.

Phương pháp đo

 1. Giữa cho mặt phẳng đo của thước song song mặt phẳng chi tiết cần đo.
 2. Áp mỏ đo cố định vào một mặt của chi tiết.
 3. Ngón tay cái bàn tay phải đẩy nhẹ khung trượt đưa mỏ đo đi động áp vào cạch còn lại của chi tiết, đồng thời ấn nhẹ để tạo một lực xác định.
 4. Đọc kết quả đo.
 5. Trong trường hợp phải lấy thước ra khỏi chi tiết đo mới đọc được kết quả thì phải dùng vít hãm chặt khung trượt của thước trước khi lấy thước ra khỏi chi tiết.

Ngoài ra có thêm thước kẹp điện tử hiển thị kết quả trên màng hình

Thước kẹp mitutoyo
Thước kẹp mitutoyo

 

 

Mục nhập này đã được đăng trong Cơ Khí. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *