Lệnh đối xứng trong cad

Lệnh đối xứng trong cad là lênh giúp bạn kẻ đối xứng một cách dễ dành nhờ lệnh Mirror trong autoCAD. Lệnh này được sử dụng rất phổ biến khoảng 90% trong thiết kế của các bản vẽ của tất cả lĩnh vực. Từ lĩnh vực cơ khí đến kỹ thuật xây dựng. Lệnh đối xứng trong autoCAD là lệnh tạo ra một hình đối xứng và ngược lại với hình bạn vừa mới vẽ, nó giống như một cái gương khi bạn nhìn vào đó

Cách sử dụng lệnh đối xứng

Hướng đẫn sử dụng lệnh đối xứng trong autocad

Gõ MI=> Enter 

=> Quét chọn đối tượng muốn đối xứng  => enter 

=> Chọn 2 điểm ( có nghĩa là đường tâm bạn muốn đối xứng) => enter

Cách sử dụng lệnh đối xứng

Ý nghĩa của các câu lệnh Mirror 

Khi sử dụng lệnh đối xứng Mirror, bạn cần nắm các câu lệnh hỗ trợ nhằm giúp cho quy trình thực hiện được chính xác và nhanh chóng hơn. Bao gồm các câu lệnh sau đây: 
– Command: Dùng để lệnh gọi lệnh. 
– Select Objects: Dùng để kích chọn từng đối tượng cần lấy đối xứng. Bạn có thể kích chọn từng đối tượng hoặc chọn nhiều đối tượng khác nhau. 
– Select Objects: Kích chọn tiếp đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn phím cách để kết thúc lệnh đối xứng trong Cad. 
– Specify first point of mirror line: Kích chuột chọn điểm thứ nhất của trục đối xứng. 
– Specify second point of mirror line: Kích chọn điểm thứ hai của trục đối xứng. 
– Delete source objects (Yes/No): Bạn có muốn xóa đối tượng ban đầu hay không. Nếu không muốn xóa, bạn nhập N và nhấn dấu cách để kết thúc lệnh. Còn nếu bạn muốn xóa thì nhập Y và nhấn dấu cách để kết thúc lệnh.

2 cách lấy đối xứng qua trục bằng lệnh Mirror 

Đối với lệnh đối xứng trong Cad thì bạn có 2 cách để lấy được đối xứng qua trục. Cụ thể như sau: 

Cách 1: Lấy đối xứng và không xóa đối tượng ban đầu

  • Bước 1: Trên thanh công cụ Command, bạn nhập phím MI và nhấn Enter để hiển thị lệnh Mirror.
  • Bước 2: Nhấp vào câu lệnh Select objects: Kích chọn điểm thứ nhất và kéo chọn điểm thứ hai.
  • Bước 3: Nhấp vào câu lệnh Select objects, nhấn chọn Enter.
  • Bước 4: Nhấp vào câu lệnh Specify first point of mirror line: Kích chọn điểm đối xứng thứ nhất.
  • Bước 5: Nhấp vào câu lệnh Specify second point of mirror line: Kích chọn điểm đối xứng thứ hai.
  • Bước 6: Nhấp vào câu lệnh Delete source objects? [Yes/No] : Nhấn N và Enter để kết thúc lệnh. 

Cách 2: Lấy đối xứng qua đối tượng ban đầu 

Đối với thao tác lấy đối xứng qua đối tượng ban đầu thì bạn thực hiện tương tự các bước như ở cách lấy đối xứng và không xóa đối tượng ban đầu. Tuy nhiên, ở bước cuối cùng, tại dòng lệnh Delete source objects? [Yes/No] , bạn nhấn chọn Y và Enter để kết thúc lệnh. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *