Phân Loại Ty Ren Và Tyren Thông Dụng

Ngành xây dựng hiện nay có 2 loại tyren và ty ren thông dụng. tyren coppha có cấu tạo đen cán ren vuông và ren thưa, ty ren điện phân mạ kẽm hoặc ty ren mạ kẽm nhúng nóng có cấu tạo bước ren nhỏ mịn và được xi trắng hoặc nhúng nóng…

>> Xem thêm : Ty Bát Chuồn Hay Ty Bát Xây Dựng

Hệ tyren coppha gồm 3 loại ty cơ bản và thông dụng nhất :

  • Tyren D12
  • Tyren D16
  • Tyren D17

3 loại ty ren trên đi kèm với tán chuồn ( bát chuồn ) tạo thành hệ coppha cột định hình, ty tán chuồn và côn thép ( côn chống thấm ) tạo thành hệ coppha cột định hình và có thêm công dụng chống thấm khi xây dựng hồ bơi, ao nuôi, hầm chưa nước….

Ty ren ( ti ren phụ kiện kim khí phụ ty treo trần, ty treo ống hay ty treo trần )

Ty ren kim khí gồm nhiều tên gọi khác nhau như ty treo trần, ty rren treo đèn, thanh ty ren , ty treo máng cáp, ty treo ống hay ty dây…ty ren có nhiều loại với các kích thước khác nhau như : ty ren M6, ty ren M8, ty ren M10…. và ty ren M16.

>> Xem thêm : Ty ren – Báo giá Ty ren 12 – Tyren 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *