Định mức xây dựng là gì? Sở hữu những loại định mức xây dựng nào?

Trong lĩnh vực quản lý mức giá, chúng ta thường hay gặp khái niệm “định mức” như định mức mức giá, định mức kinh tế- kỹ thuật. Xây dựng định mức dự toán là quá trình cấp thiết để chuẩn bị xây dựng hay đấu thầu công trình. Vậy định mức xây dựng là gì? Định mức của Bộ xây dựng được quy định như thế nào? Cùng Xây dựng Hoà Bình tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

1. Định mức xây dựng là gì?

Định mức xây dựng – danh từ, trong tiếng Anh được sử dụng bởi cụm từ Building Norm. Định mức xây dựng là quy định về mức hoa phí cấp thiết vật liệu, nhân lực và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

định mức xây dựng 1

Định mức xây dựng là quy định về mức hoa phí cấp thiết vật liệu, nhân lực và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

Định mức xây dựng cũng là dụng cụ thực hiện chức năng quản lý của quốc gia trong cơ chế thị trường nhằm công khai những thông tin để tăng tính khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng. Từ đó, tăng hiệu quả quản lý quốc gia nói chung và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Trên thực tế, định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo lúc xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý mức giá đầu tư xây dựng.

2. Sở hữu những loại định mức xây dựng nào?

Định mức mức giá (định mức tỷ lệ)

định mức xây dựng 2

Định mức mức giá gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

Định mức mức giá (định mức tỷ lệ) là loại định mức sử dụng để dự toán mức giá của một số loại công việc, mức giá khác trong đầu tư xây dựng.

Định mức mức giá gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

Định mức mức giá đóng vai trò là cơ sở xác định giá xây dựng, dự toán mức giá của một số loại công việc, mức giá trong đầu tư xây dựng gồm mức giá quản lý dự án, mức giá tư vấn đầu tư, mức giá chung, thu nhập chịu thuế tính trước, mức giá hạng mục chung và một số công việc, mức giá khác.

Định mức kinh tế kỹ thuật

Định mức kinh tế kỹ thuật là những trị số liệu quy định về mức mức giá hao hụt tư liệu lao động và nhân lực cho một sản phẩm xây dựng nào đó. Định mức này được sử dụng để phục vụ gia công, thi công hoặc lập giá dự toán trong xây dựng.

định mức xây dựng 4

Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ khoa học và trình độ tổ chức gia công trong xây dựng ở một thời đoạn nhất định.

Đây là loại định mức được lập trên cơ sở những số liệu quan sát thực tế, thống kê thực tế nhằm đảm bảo tính khoa học – thực tiễn. Định mức kinh tế – kỹ thuật phản ánh đúng trình độ khoa học và trình độ tổ chức gia công trong xây dựng ở một thời đoạn nhất định.

Chính vì đây là tư liệu sở hữu tầm quan yếu trong định mức xây dựng, nên nó phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Sở hữu luận cứ khoa học về kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo tính đúng đắn của kết quả về giá dự toán, giá dự thầu, dự toán thi công…

  • Định mức phải được xác định cho công việc hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chỉnh, ưng ý với nội dung thiết kế, thi công;

  • Định mức phải tính tới những thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào xây dựng tất nhiên những kinh nghiệm tiền tiến và khả năng thực tế của những tổ chức xây lắp ở điều kiện thường ngày.

  • Kết cấu xây lắp phải được hệ thống đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật công trình, sở hữu thể ứng dụng ở điều kiện thường ngày và phổ quát, ưng ý với cơ giới ngày nay.

Trên đây là những thông tin được Việt Chuẩn tổng hợp về khái niệm của định mức xây dựng cũng như những loại định mức xây dựng trên thị trường hiện nay. Người làm định giá công trình ko chỉ dựa vào định mức chung của Bộ Xây dựng, mà cần phải kiểm tra theo tình trạng thực tế của công trình. Hy vọng qua bài viết này, độc giả sẽ trang bị thêm cho mình những tri thức hữu dụng trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư xây dựng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *