Matlab là gì?

Matlab là gì? Là một ngôn ngữ lập trình cao cấp thế hệ thứ 4 của Mathworks. Chúng được viết tắt của “matrix laboratory”. Ngoài ra ngôn ngữ này cho phép người dùng cây dựng ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ dữ liệu, thực hiện các phép toán, tạo các giao diện người dùng, liên kết các chương trình máy tính được viết trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả C, C++, Java, và FORTRAN, phân tích dữ liệu, phát triển các thuật toán, tạo ra các mô hình và ứng dụng.

Các Phép Tính Toán Của MATLAB

 • MATLAB được sử dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh tính toán. Dưới đây là một số phép tính toán
 • MATLAB được sử dụng phổ biến nhất:
 • Giải quyết các vấn đề ma trận và mảng.
 • Đồ thị 2-D và 3-D.
 • Đại số tuyến tính.
 • Phương trình đại số.
 • Các hàm phi tuyến tính.
 • Số liệu thống kê.
 • Phân tích dữ liệu.
 • Giải tích và phương trình vi phân.
 • Tính toán số.
 • Tích phân.
 • Chuyển đổi.
 • Hồi quy.
 • Các hàm đặc biệt khác.

Các Phép Tính Toán Của MATLAB

Hệ thống MATLAB

Hệ thống MATLAB gồm 5 phần chính

Ngôn ngữ MATLAB

Đây là ngôn ngữ mảng/ma trận bậc cao với các lệnh điều khiển, hàm, cấu trúc dữ liệu, đầu vào.đầu ra và các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng. Nó cho phép “lập trình quy mô nhỏ: nhanh chóng tạo và bỏ đi các phần mềm, cũng như “lập trình quy mô lớn” để tạo các chương trình lớn, phức tạp.

Môi trường làm việc MATLAB

Đây là bộ công cụ bạn sẽ dùng khi là người dùng hay lập trình viên MATLAB, gồm các công cụ quản lý biến trong môi trường làm việc, nhập – xuất dữ liệu. Ngoài ra nó cũng có các công cụ phát triển, quản lý, sửa lỗi, tạo hồ sơ cho M-file và các ứng dụng MATLAB.

Môi trường làm việc MATLAB

Xử lý đồ họa

Đây là hệ thống đồ họa của MATLAB, gồm các lệnh cấp cao để hình ảnh hóa dữ liệu thành 2 chiều và 3 chiều, xử lý hình ảnh, hiệu ứng, hiển thị đồ họa. Nó cũng có các lệnh cấp thấp cho phép tùy biến cách hiển thị đồ họa, xây dựng giao diện đồ họa người dùng GUI trên các ứng dụng MATLAB của mình.

Thư viện hàm tính toán MATLAB

Đây là bộ sưu tập các thuật toán điện toán, từ các hàm cơ bản như sum, sine, cosine và tính toán số học phức tạp cho tới các hàm phức tạp như đảo ngược ma trận, trị riêng, véc-tơ riêng của ma trận, hàm Bessel và biến đổi Fourier nhanh.

MATLAB API *Application Program Interface

Đây là thư viện cho phép viết các phần mềm C và Fortran tương tác với MATLAB. Nó gồm công cụ để gọi các quy trình lặp đi lặp lại (routine) trong MATLAB (liên kết động), dùng MATLAB như một công cụ điện toán để đọc và viết M-file.

MATLAB API *Application Program Interface

Các Tính Năng Của MATLAB

Dưới đây là các tính năng cơ bản của MATLAB:

MATLAB là ngôn ngữ lập trình cao cấp, cho phép tính toán các con số, hình dung và phát triển ứng dụng.

Cung cấp môi trường tương tác để khảo sát, thiết kế và giải quyết các vấn đề.

Cung cấp thư viện lớn các hàm toán học cho đại số tuyến tín, thống kê, phân tích Fourier, bộ lọc, tối ưu hóa, tích phân và giải các phương trình vi phân bình thường.

MATLAB cung cấp các đồ thị được tích hợp sẵn để hiển thị hình ảnh dữ liệu và các công cụ để tạo đồ thị tùy chỉnh.

Giao diện lập trình của MATLAB cung cấp các công cụ phát triển để nâng cao khả năng bảo trì chất lượng mã và tối đa hóa hiệu suất.

Cung cấp các công cụ để xây dựng các ứng dụng với các giao diện đồ họa tùy chỉnh.

Cung cấp các hàm để tích hợp các thuật toán dựa trên MATLAB với các ứng dụng bên ngoài và các ngôn ngữ khác như C, Java, NET và Microsoft Excel.

Các Tính Năng Của MATLAB

Sử Dụng MATLAB

MATLAB được sử dụng rộng rãi như công cụ tính toán trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực vật lý, hóa học, toán học và công nghệ. MATLAB được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm:

Xử lý tín hiệu và truyền thông.

Xử lý hình ảnh và video.

Hệ thống điều khiển.

Kiểm tra và đo lường.

Tính toán tài chính.

Tính toán sinh học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *