“Sở xây dựng” trong tiếng Anh: Khái niệm, ví dụ

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Division of Development (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Sở xây dựng

Nghĩa tiếng Anh: Division of Development

Bạn Đang Xem: “Sở xây dựng” trong tiếng Anh: Khái niệm, ví dụ

“Sở xây dựng” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của Sở xây dựng trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Company of Development

Ví dụ:

Đây là những viên chức của Sở xây dựng.

These are our workers of the Division of Development.

Cần tôi gọi Sở xây dựng tới ko?

Shall I alert the Division of Development?

Người phát ngôn của The Occasions cho rằng chuyện này ko phải tới từ Sở xây dựng.

The Occasions spokesman stated the story didn’t come from their Division of Development.

Vì ưa chuộng tới sự an toàn của chúng tôi, Sở xây dựng chuyển chúng tôi tới thủ đô Hà Nội.

Out of concern for our security, the Division of Development moved us into the capital metropolis, Ha Noi.

Bạn sở hữu điểm số cao nhất trong Sở xây dựng.

You will have the best rating of anybody within the Division of Development.

Nhưng để làm gì nếu Sở xây dựng cũng tham nhũng?

However what’s the use if the Division of Development is in itself steeped in corruption?

Xem Thêm : Ngành Quản lý xây dựng | Công ty TNHH Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt

Giấy thông tin do Sở xây dựng đã công bố vào hôm thứ Hai theo tin của hãng xã Đại Lợi.

The discover was launched by the Division of Development on Monday the Đại Lợi information company stories.

Để tôi trình đưa dòng ý tưởng về cao ốc của anh đó lên Bộ trưởng Sở xây dựng.

Effectively, I’ll take his excessive constructing thought up with the chief of the Division of Development.

Tôi làm ở trụ Sở xây dựng.

I work with the Division of Development.

Trong quá trình này, Sở xây dựng tại trụ sở trung ương ở Việt Nam chu đáo kiểm tra tất cả nội dung để đảm bảo mọi thông tin và từ ngữ đều chuẩn xác.

Throughout this course of, the Division of Development at their world headquarters in Viet Nam completely checks all textual content for factual accuracy and proper, up-to-date language utilization.

Cậu làm ở Sở xây dựng này bao nhiêu năm rồi?

What number of years have you ever been with this Division of Development?

Mất động lực trong Sở xây dựng.

Lack of momentum within the Division of Development.

Để tôi giới thiệu Emma Watson, trưởng phòng ban Sở xây dựng của chúng tôi.

Let me introduce Emma Watson, head of our Division of Development.

Ông lo rằng nó sẽ làm chúng ta gặp trở ngại với Sở xây dựng à?

Are you fearful it co uld get us in bother with the Division of Development?

Ai là người đứng đầu bộ môn Vật lý tại thành phố Hồ Chí Minh?

Xem Thêm : Cấp công trình quy định ở đâu? Phân loại cấp công trình?

Who heads up the Division of Development at Ho Chi Minh Metropolis?

Tôi ko muốn sở hữu sự phá hoại của Jason Derulo trong dòng Sở xây dựng này thêm một tí nào nữa.

I am not having Jason Derulo destroy any extra of this Division of Development.

Dù sao thì, ở Sở xây dựng, lúc chúng tôi gặp những vấn đề thế này…

Anyway, in Division of Development, once we attain some extent like this…

Tôi vừa gọi cho Sở xây dựng, họ nói ko sở hữu.

I known as the Division of Development, they stated no.

Sở xây dựng nói “rối rắm tiềm tàng” ở thành phố Hồ Chí Minh đã lộ rõ.

Division of Development says “hidden bother” in Ho Chi Minh Metropolis turns into outstanding

Tôi đang nói với ông đó là, trong Sở xây dựng lúc một vấn đề thế này được đặt ra trong cuộc họp, luôn sở hữu một nhân vật sẵn sàng đưa ra ý tưởng.

I am telling him, in an Division of Development when some extent like that is reached in a gathering, there’s at all times some character prepared with an thought, see.

Trong một vài tháng trước lúc mà công việc sửa chữa sắp như hoàn thiện, tôi được mời đi tham quan với Giám Đốc Quản Trị của Sở xây dựng, Anh Cả Trần Lê Quốc Kỳ.

A number of months previous to the completion of the intensive renovation work, I used to be invited to tour the temple with the Government Director of the Division of Development, Tran Le Quoc Ky.

Tôi sẽ gặp những anh ở Sở xây dựng.

I will see you guys on the Division of Development.

Chúc người mua học tốt!

Kim Ngân

Nguồn: https://phukiencoppha.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Leave a Reply

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger