Tôn tiếng anh là gì

Tôn tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về những loại tôn mái che

Bài viết này Thiết Kế Xây Dựng nhà san sẻ cho bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Anh về tôn. Dịch nghĩa những loại tôn, mái che sang tiếng Anh. Đừng quên like share để nhận nhiều thông tin về những từ vựng chuyên ngành thiết kế xây dựng nhé!

Tôn tiếng Anh tức thị gì ?

Tôn tiếng Anh mang tức thị Sheet metallic .

Tôn gợn sóng tiếng Anh là Corrugated sheet metallic .

Tôn tráng kẽm tiếng Anh là Galvanized sheet metallic .

Mái nhà tiếng anh là Roof home.

Roof framing mang tức thị Khung mái.

Pitched roof mang tức thị Mái dốc.

Flat roof mang tức thị Mái bằng.

Gable roof mang tức thị Mái đầu hồi.

Hip roof mang tức thị Mái bánh ú.

Mansard roof : Một kiểu mái Tây thiên, mang 2 tầng dốc mái ở bốn phía nhà, mái trên lơi, mái

dưới dốc hơn.

Tôn tiếng Anh là gì

Sky mild mang tức thị Vòm sáng ở mái.

Chimney mang tức thị Ống khói lò sửa trên mái.

Ridge mang tức thị Đường đỉnh mái.

Hip-ridge mang tức thị Đỉnh mái xiêng, giao tuyến mái lồi.

Trussed ridge roof mang tức thị Mái dốc mang những đầu cầu phong gác lên một dầm, hoặc dầm rỗng bụng, chạy

suốt theo đỉnh mái.

Eaves mang tức thị Mái chìa, mái đua đây là phần mái chìa ra ngoài tường bao.

Fascia; facia mang tức thị Riềm mái sử dụng để che đầu cầu phong.

Bracing mang tức thị Giằng dọc

Roofing brace mang tức thị Giằng mái

Ridge purlin mang tức thị Đòn dông (xà gồ đỉnh mái)

Clay tile mang tức thị Ngói (ngói đất sét nung)

Ridge tile mang tức thị Ngói sắp nóc

Hip tile mang tức thị Ngói sắp nóc ngã ba

Asbestos cement sheet mang tức thị Tấm lợp fibrocement

Insulating materials mang tức thị Vật liệu cách nhiệt

Strainer mang tức thị Cầu chận rác

Gulley; gully mang tức thị Mồm ở đầu ống xuống nước mưa

Downpipe; downspout mang tức thị Ống xuống nước mưa

Flashing mang tức thị Tấm chống tạt, tấm chống thấm

Từ khóa tìm kiếm để thấy bài viết này

tôn tiếng anh là gì mái tôn tiếng anh mái tôn tiếng anh là gì xà gồ tiếng anh là gì flashing là gì tấm tôn tiếng anh là gì tole roof cách nhiệt tiếng anh là gì cầu phong là gì mái ngói tiếng anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *