Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới và khoảng lùi được quy định rõ tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành tất nhiên Thông tư 22/2019/TT-BXD, cụ thể:

* Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường liên lạc hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, ko gian công cùng khác.

* Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu ko.

chỉ giới xây dựngChỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là gì? (Ảnh minh họa)

* Khoảng lùi của công trình

Khoảng lùi của công trình là khoảng ko gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì công trình (nhà ở) mang thể ko bị lùi hoặc bị lùi so với chỉ giới đường đỏ tùy thuộc vào bề rộng của đường và chiều cao của công trình, cụ thể:

– Khoảng lùi của những công trình tiếp giáp với đường liên lạc (đối với đường liên lạc cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch yếu tố và thiết kế thị thành, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng quy định về khoảng lùi tối thiểu.

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)

Chiều cao xây dựng công trình (m)

≤ 19

19 ÷< 22

22 ÷< 28

≥ 28

< 19

0

03

04

06

19 ÷< 22

0

0

03

06

≥ 22

0

0

0

06

Bảng quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của những công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi những chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình.

Ví dụ: Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng nhà ở mang bề rộng < 19 m, nhà ở dự kiến xây cao 21 m thì khoảng lùi tối thiểu là 03 m.

Lưu ý: Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì những quy định về khoảng lùi công trình được ứng dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

Trên đây là quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi của công trình xây dựng. Đây là những quy định cơ bản mà người dân nên biết để xây dựng cho đúng với quy hoạch, nếu ko sẽ bị xử lý.

>> Thủ tục xin giấy phép xây dựng 2020 đơn thuần và nhanh chóng

Leave a Reply

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger