Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là đất gì?

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa tiên tiến hóa giang san, tiếp thu những thành tựu khoa học và khoa học để trở thành giang san xã hội chủ nghĩa, theo đó việc thay đổi cơ sở hạ tầng kéo theo là việc sử dụng đất phi nông nghiệp một cách hợp lí đang là một vấn đề nhận được nhiều sự ưa chuộng. Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Đất đai là một trong những tài nguyên vô cùng quý giá của con người, điều kiện sống cho động vật, thực vật và con người trên trái đất. Ngoài ra, đất đai còn tham gia vào tất cả những hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Mỗi loại đất mang những vai trò và ý nghĩa khác nhau. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu về đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và ý nghĩa, vai trò của nó trong thực tiễn.

Bạn Đang Xem: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là đất gì?

Trạng sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là đất gì?

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là quy định liên quan tới lĩnh vực đất đai được ghi nhận lần trước tiên tại Luật đất đai 2003 và tiếp tục kế thừa ở Luật Đất đai 2013. Chúng ta đều biết, trong cuộc sống hằng ngày đất đai đóng vai trò khôn cùng quan yếu, nó là sản phẩm của tự nhiên, mang trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế – xã hội, quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Đất đai tham gia vào tất cả những hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của những thành phố, làng mạc những công trình công nghiệp, liên lạc, thủy lợi và những công trình thủy lợi khác.

Các nhóm đất hiện nay ở nước ta đã được quy định rõ trong Luật đất đai 2013, bao gồm 3 nhóm chính là: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong đó đất phi nông nghiệp, ko được dùng với mục đích làm nông nghiệp lại bao gồm nhiều loại đất khác nhau. Quốc gia ta đã ban hành những quy định cụ thể về từng loại đất. Một trong số đó là đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

Theo Điều 147 Luật Đất đai 2013: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp quy định nội dung sau:

“1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan quốc gia, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc những ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường, ngoại giao và những công trình sự nghiệp khác.

3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải thích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng thị thành, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan quốc gia mang thẩm quyền phê duyệt.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất mang trách nhiệm bảo toàn không gian đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục tiêu.

Xem Thêm : Kiến trúc bền vững là gì? Khái niệm, thông tin, tiêu chí

Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục tiêu khác.

5. Quốc gia khuyến khích việc sử dụng đất vào mục tiêu phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường.”

Theo đó, ta nhận thấy, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là loại đất phi nông nghiệp và mang vai trò quan yếu trong việc xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm phục vụ cho bộ máy hành chính quốc gia. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng những trụ sở, văn phòng quốc hội , những cơ quan quốc gia , những đại sứ quán, nhà văn hóa, bảo tồn và những khu vực dành riêng cho y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường, ngoại giao,… Với những vai trò, ý nghĩa to to đó, để bảo vệ và quản lý chặt chẽ loại đất phi nông nghiệp này thì tổ chức, cá nhân lúc sử dụng phải tuân thủ theo những quy định pháp luật.

2. Một số quy định về đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Theo khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai 2013: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp quy định nội dung sau:

“1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan quốc gia, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.”

Như vậy, loại đất ko được sử dụng vào mục tiêu làm nông nghiệp mà được sử dụng vào mục tiêu xây dựng những cơ quan quốc gia, căn cứ tổ chức chính trị hoặc những tổ chức chính trị xã hội thì được coi là đất xây dựng trụ sở cơ quan.

Việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan phải đảm bảo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất phải mang trách nhiệm bảo toàn không gian đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục tiêu. Quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục tiêu khác.

Ngoài ra, Quốc gia cũng ban hành những chính sách khuyến khích việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan vào mục tiêu phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường.

3. Một số quy định về đất xây dựng công trình sự nghiệp:

Căn cứ pháp lý: Phụ lục số 01 Ban hành tất nhiên Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp là gì?

Đất xây dựng công trình sự nghiệp là đất xây dựng những công trình sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc những ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường, ngoại giao và những công trình sự nghiệp khác.

Xem Thêm : Định mức xây dựng là gì? Sở hữu những loại định mức xây dựng nào?

Đất xây dựng công trình sự nghiệp bao gồm:

– Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Là loại đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của những đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan quốc gia, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (trừ những cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, dịch vụ xã hội).

– Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Là loại đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình về văn hóa bao gồm những cơ sở sau đây: những quảng trường, trụ sở của những đoàn nghệ thuật, nhà bán sách, báo, văn hóa phẩm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát,…

– Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Là loại đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình dịch vụ xã hội gồm những cơ sở sau đây: khu nuôi dưỡng người già, trẻ em mang hoàn cảnh khó khăn; cơ sở chuyên dịch vụ tổ chức lễ cưới và những cơ sở dịch vụ xã hội khác được Quốc gia cho phép hoạt động.

– Đất xây dựng cơ sở y tế: Là loại đất cơ sở y tế là đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình về y tế bao gồm những cơ sở sau đây: bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế, trạm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác,…

– Đất xây dựng cơ sở giáo dục và huấn luyện: Là loại đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình phục vụ giáo dục và huấn luyện bao gồm những cơ sở sau: vườn trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường trung học nhiều năm kinh nghiệm, những trường cao đẳng, đại học khác,…

– Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Là loại đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình phục vụ thể dục thể thao bao gồm bao gồm những cơ sở sau: khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao, sân vận động, sân gôn, bể bơi và cơ sở tập luyện, huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao khác,…

– Đất xây dựng cơ sở khoa học và khoa học là loại đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình nghiên cứu khoa học và khoa học (trừ đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản).

– Đất xây dựng cơ sở ngoại giao là loại đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng trụ sở của những đại sứ quán, lãnh sự quán, văn phòng đại diện của những tổ chức ngoại giao nước ngoài, những tổ chức phi Chính phủ mang chức năng ngoại giao; cơ sở ngoại giao đoàn do Quốc gia quản lý.

– Ngoài ra, đất xây dựng công trình sự nghiệp khác là đất sử dụng vào mục tiêu xây dựng những công trình về xử lý môi trường, bảo tồn nhiều sinh vật học, kiểm dịch động thực vật, khí tượng, thủy văn, đăng kiểm và những công trình sự nghiệp khác.

Ngày nay, nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp hiện nay đang ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Loại đất này bao gồm đất xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc những ngành và lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường, ngoại giao và những công trình sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đúng những quy định của pháp luật. Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất phải mang trách nhiệm bảo toàn không gian đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục tiêu đã cam kết. Quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào những mục tiêu khác. Nếu phát hiện mang hành vi sai trái sẽ đưa ra những biên pháp xử lý thích hợp. Quốc gia cũng ban hành những chính sách khuyến khích việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp vào mục tiêu phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục thể thao, khoa học và khoa học, môi trường,…

Nguồn: https://phukiencoppha.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Leave a Reply

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger