Giới thiệu về khảo sát xây dựng công trình

1. Khái niệm về khảo sát xây dựng công trình

Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và kiểm tra tổng hợp điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, những quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình để lập những giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và thông minh nhất về kinh tế lúc thiết kế, xây dựng công trình. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và những công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa hình

2. Những loại hình chính của khảo sát xây dựng

a) Khảo sát xây dựng phục vụ công việc lựa tìm địa điểm xây dựng:

Khảo sát phục vụ lựa tìm địa điểm được tiến hành trong trường hợp điều kiện địa chất công trình là yếu tố chủ yếu quyết định việc lựa tìm địa điểm xây dựng công trình.

Khảo sát phục vụ lựa tìm địa điểm được thực hiện ở tất cả những phương án xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến xây dựng công trình, trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 hoặc 1:5000 hoặc 1:10000 hoặc 1:25000 hoặc nhỏ hơn tuỳ thuộc vào không gian khu vực khảo sát.

Thành phần công việc khảo sát phục vụ lựa tìm địa điểm:

– Thu thập, phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện mang của khu vực, địa điểm xây dựng;

– Thị sát địa chất công trình (khảo sát nói chung);

– Đo vẽ địa chất công trình: chỉ thực hiện lúc cấp thiết tuỳ thuộc vào không gian, điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát và đặc điểm công trình xây dựng. Khối lượng, nội dung đo vẽ phải được lựa tìm thích hợp với tỷ lệ bản đồ đo vẽ;

– Thăm dò địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: chỉ thực hiện với khối lượng hạn chế trong trường hợp ko mang hoặc thiếu những tài liệu thăm dò hoặc tại những khu vực mang điều kiện địa chất công trình bất lợi;

– Thăm dò địa vật lý (nếu cần).

Báo cáo kết quả khảo sát cần phân tích, kiểm tra số liệu ở tất cả những phương án xem xét để đảm bảo lựa tìm vị trí thích hợp xây dựng công trình, xác định thông minh vị trí những công trình đầu mối trên tuyến và đề xuất những công việc, phương pháp khảo sát cho bước thiết kế tiếp theo.

b) Khảo sát xây dựng phục vụ những bước thiết kế xây dựng công trình:

Thành phần công việc và khối lượng khảo sát được xác định tuỳ thuộc vào bước thiết kế, đặc điểm của công trình xây dựng, điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình, tài liệu khảo sát hiện mang… nhưng phải đảm bảo khảo sát hết tầng đất đá trong phạm vi tương tác của trọng tải công trình. Tọa độ, cao độ những điểm thăm dò mang thể giả thiết nhưng phải đảm bảo đo nối được với hệ thống tọa độ, cao độ của công trình hoặc của quốc gia lúc cấp thiết.

Thành phần công việc khảo sát phục vụ những bước thiết kế:

– Thu thập, phân tích và kiểm tra tài liệu khảo sát hiện mang của khu vực xây dựng; kiểm tra hiện trạng những công trình xây dựng ngay tắp lự kề mang tương tác tới những công trình thuộc dự án;

– Đo vẽ địa chất công trình;

– Thăm dò địa chất công trình, địa chất thuỷ văn;

– Thăm dò địa vật lý (nếu cần);

– Khảo sát khí tượng – thuỷ văn (nếu cần);

– Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo (nếu cần);

– Thí nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước trong phòng thí nghiệm;

– Quan trắc địa kỹ thuật;

– Chỉnh lý và lập báo cáo kết quả khảo sát.

Tác giả: Phạm Quang quẻ Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *